Aktuálnosť
Aktuálnosť Aktuálna ponuka najnovších nehnuteľností.
Servis!
Servis! Kompletný servis od začiatku až do úspešného konca.
Jednoduchosť
Jednoduchosť Nájdenie jednoduchého riešenia pre každú situáciu.
Právny servis
Právny servis Právny servis pre každý obchodný prípad osobitne
Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

Nehnuteľnosti

Predaj a kúpa nehnuteľnosti po novom

Z predaja nehnuteľností zakúpených od januára 2011 sa bude platiť daň. Oslobodení od dane z príjmu predaja nehnuteľnosti budete, ak odo dňa kúpy nehnuteľnosti po jej predaj ubehne 5 rokov. (Doteraz stačilo, ak ste mali v nehnuteľnosti trvalý pobyt 2 roky alebo ste boli vlastníkom viac ako 5 rokov a boli ste oslobodený od dane z príjmu). Táto zmena sa týka len nehnuteľností zakúpených od 1. Januára 2011. Pre nehnuteľnosti zakúpené pred týmto dátumom platí oslobodenie od dane z príjmu z predaja, ak ste v nehnuteľnosti mali trvalý pobyt aspoň 2 roky.

Ak ste kúpili, alebo predali nehnuteľnosť, musíte to do 30 dní oznámiť na príslušnom tlačive správcovi dane. Správcom dane z nehnuteľností je mestský, alebo obecný úrad vo vašom meste. Kto kúpi v priebehu roka nehnuteľnosť a je do konca januára nasledujúceho roka zapísaný na LV, musí správcovi dane podať priznanie k dani z nehnuteľnosti a to do 31. nasledujúceho roku. V prípade viacerých vlastníkov nadobudnutej nehnuteľnosti stačí, ak priznanie k dani z nehnuteľnosti podá jeden z nich. Priznanie k dani z nehnuteľnosti musí podať aj ten, kto si prenajal pozemok najmenej na 5 rokov a je zapísaný v katastri. Ten, kto vlastní nehnuteľnosť už viac rokov, nemusí nič posielať, mestský, alebo obecný úrad mu sám pošle šek na zaplatenie dane z nehnuteľnosti.

Europa Reality, s. r. o., Jedľová 4, Bratislava 821 07, +421 907 592 856

Realitná kancelária je overeným partnerom www.TopReality.Sk